شرایط اخذ ارز مسافرتی

شرایط اخذ ارز مسافرتی

جهت دريافت ارز مسافرتي که هر سال مبلغ 300 دلار با نرخ مبادلاتي به هر مسافر بزرگسال تعلق مي گيرد
مسافرين عزيز ابتدا بايد عوارض خروج از کشور خود را در يکي از شعبه بانکي ملي پرداخت و سپس در بانک ملت ارزي اقدام به مراحل زير نمايند
اصل و کپي پاسپورت ايراني ، اصل و کپي بليط ممهور به مهر آژانس ، اصل و کپي ويزا ، اصل و کپي عوارض خروج از کشور
انجام عمليات هر روز از ساعت 9 صبح  لغايت 12:30
حضور صاحب پاسپورت الزامي ميباشد
به افراد مقيم خارج از کشور ارز تعلق نميگيرد
به افراد زير 12 سال ارز تعلق نميگيرد
به هر فرد در يک سال شمسي يکبار ارز تعلق ميگيرد
به مسافران زميني و دريايي ارز تعلق نميگيرد